REGULAMIN

Regulamin zakupów dla Konsumentów obowiązujący od 03.01.2021 r.

w niniejszym regulaminie przez konsumenta rozumie się zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcę o cechach konsumenta.

Sprzedawcą produktów zawartych na stronie internetowej www.swarzedzkiemeble.pl  jest firma Swarzędzkie Meble (NIP: 534-142-87-30).

Adres salonu wzorcowego, gdzie mogą Państwo fizycznie zobaczyć meble ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa.

 1. Strona swarzedzkiemeble.pl w swojej ofercie posiada produkty kierowane do Klientów indywidualnych oraz hurtowych. Prowadzimy sprzedaż stacjonarną z możliwością dokonywania zamówień w jednym z wybranych sklepów w Warszawie, natomiast za pośrednictwem strony www.swarzedzkiemeble.pl mogą Państwo zapoznać się z naszą ofertą. Ogłoszenia, reklamy, ceny oraz inne informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. W przypadku zainteresowania danymi produktami oferty kupna mogą Państwo dokonać w dowolny, dogodny dla Państwa sposób:

 - za pośrednictwem strony www.swarzedzkiemeble.pl

 -  mailowo: sklep@swarzedzkiemeble.pl

 - telefonicznie: 22 720 22 33, 503 036 760

 

Zamówienie w Sklepie może złożyć:

 • Konsument - czyli każda osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Przedsiębiorca - czyli każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaję zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - czyli osoba fizyczna zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 1.  Zamówienia dokonywane przez stronę www.swarzedzkiemeble.pl, nie wymagają rejestracji Klienta.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności związane z nią, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z swarzedzkiemeble.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepi swarzedzkiemeble.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Podane w opisach wymiary mebli są z tolerancją do 3 cm rzeczywistego wskazania wymiarów, zamieszczone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi. Producenci zastrzegają sobie prawo do zmian w rozwiązaniach konstrukcyjnych, które wpłyną na polepszenie jakości czy trwałości oraz bezpieczeństwa mebli.
 5. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, i czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. 
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych swarzedzkiemeble.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiamy fakturę VAT.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych, firm transportowych / kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepach stacjonarnych / Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz zawarty jest na stronie internetowej swarzedzkiemeble.pl.

Produkty z wysyłką gratis realizujemy wyłącznie po dokonaniu przedpłat.


(UWAGA: Kurierzy mają obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie o małych gabarytach (dostawy odbywają się w godz. 8:00-17:00) i wadze nie przekraczającej 30 kg. W przypadku produktów o większej wadze bądź dużych, długich gabarytach przesyłka może zostać dostarczona pod budynek znajdujący się w adresie dostawy.)

Sklep swarzedzkiemeble.pl nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłek przez firmy kurierskie. W momencie wyjścia paczki z magazynu wysyłamy wiadomość e-mail, w której podajemy numer listu przewozowego oraz nazwę firmy kurierskiej. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do trzech dni roboczych.
Uwaga - jeśli przesyłka jest uszkodzona, prosimy o spisanie protokołu szkody wraz z kurierem oraz dokonać kontaktu ze sklepem. Wypełniony protokół szkody, wraz z zdjęciami reklamowanych pozycji należy przesłać do sklepu na adres mailowy sklep@swarzedzkiemeble.pl

Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza rozpoznania reklamacji, jednakże może utrudnić klientowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

 1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Swarzędzkie Meble, dotycząca zakupu danego produktu w swarzedzkiemeble.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w swarzedzkiemeble.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
 2. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach swarzedzkiemeble.pl, sklep. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ewentualny ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w swarzedzkiemeble.pl produkt/ produkty w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. (w przypadku braku zapłaty w ciągu określonych 14 dni, zamówienie automatycznie zostanie anulowane.

(W przypadku produktów, które będą realizowane na zamówienie wymagana jest zaliczka a w przypadku gratisowej wysyłki lub wysyłki bezpośrednio od producenta przedpłata, czyli płatność - przed wysyłką zamówienia)

 Możliwe są następujące formy płatności i potwierdzeń zamówień:

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie dostępności produktu oraz numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu, zamówienie jest przekazywane do realizacji bez konieczności potwierdzenia zamówienia. Zaksięgowanie przez nas wpłaty jest równoznaczne z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.

- Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie swarzedzkiemeble.pl w prawym bocznym pasku pt.” Żagiel e-raty” Proces realizacji następuje po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi banku o przydzieleniu kredytu. Wypełnienie wniosku kredytowego jest równoznaczne z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.

   12.W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w swarzedzkiemeble.pl, sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 1. Czas dostawy produktów standardowych wynosi od 1 do nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia na produkty realizowane na zamówienie ustalany jest indywidualnie, Klient zostaje poinformowany mailowo o wskazanym przez producenta terminie. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
  W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Sklepu stacjonarnego jako Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu sklep informuje telefonicznie lub drogą elektroniczną, wszystkie odbiory osobiste są potwierdzane przez pracowników sklepu. Towar należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego mogą Państwo uzyskać dzwoniąc do nas lub wysyłając maila zapytanie na adres sklep@swarzedzkiemeble.pl
 2. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach swarzedzkiemeble.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów. W przypadku kiedy na karcie gwarancyjnej nie ma podanych punktów serwisowych, wówczas reklamacje należy zgłosić na adres reklamacje@swarzedzkiemeble.pl Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz zdjęcia.
  W przypadku gdy reklamacja powinna dotrzeć do sklepu swarzedzkiemeble.pl , produkt należy odesłać na adres sklepu podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do  Punktów Odbioru Osobistego mieszczących się w Warszawie, po wcześniejszym uzyskaniu numeru reklamacji. Numer reklamacji można uzyskać po dokonaniu zgłoszenia reklamacji. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane mailowo. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt sklepu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 3. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres sklepu podany w górnej części Regulaminu, po wcześniejszym nadaniu numeru reklamacji. Informację o rodzaju spedytora oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane mailowo.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep. albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 6. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, jako konsument*, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Towar należy zwrócić na ten sam adres, z którego została nadana przesyłka, adres, z którego przesyłka wyszła zamieszczony jest na etykiecie przyklejonej do opakowania przesyłki. W celu usprawnienia całej procedury zwrotu prosimy o przesłanie maila (sklep@swarzedzkiemeble.pl) z informacja o odstąpieniu od umowy oraz z planowanej dacie wysyłki towaru. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sklepu swarzedzkiemeble.pl ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą np. towary o zmienionych parametrach, zamawianych pod Klienta (zmiany min. wymiaru, koloru, itp.) Meble wyprodukowane na zamówienie a nie pobrane ze stoków magazynowych.

(Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument* powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.  [Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE].

 1. Kody rabatowe i zasady ich stosowania:

(W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT: TEL.22 720 22 33, E-MAIL: sklep@swarzedzkiemeble.pl )

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu swarzedzkiemeble.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu swarzedzkiemeble.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Automatyczne potwierdzenie zamówienia przez sklep, nie jest momentem zawarcia umowy. Zawarcie umowy następuje po przesłaniu przez pracownika sklepu informacji potwierdzającej warunki przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie następuje w drodze przesłania konsumentowi/klientowi wiadomości email.

Jednocześnie przypominamy, że zdjęcia są poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości. Dla poprawienia jakości oraz bezpieczeństwa, w przypadku mebli produkowanych na zamówienie producenci dopuszczają możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych, które poprawiają jakość techniczną mebli.

 1. Podane przez Klientów dane osobowe sklep przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Widniejące dane w zamówieniu nie są nikomu przekazywane. Przekazane dane niezbędne do zamówienia wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i wystawienia faktury.  
 2. Sklep może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach swarzedzkiemeble.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w swarzedzkiemeble.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep w ramach swarzedzkiemeble.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 5. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

  1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę. 
  2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną, przez zapisanie w uwagach zamówienia o cofnięciu zgody na wysyłanie faktur w formie elektronicznej lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  3. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

Polityka Prywatności, Ciasteczka (cookie)

Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy i korzystamy z informacji. Polityka prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Polityka prywatności informuje o tym jak dbamy o prawa osób odwiedzających naszą stronę www.swarzedzkiemeble.pl

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z naszego Sklepu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając przy tym prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu, że udostępnione nam dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

W czasie korzystania z naszego Sklepu możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności podczas składania zamówień, rejestracji konta w Sklepie oraz subskrypcji newsletter.

Dane które gromadzimy to:

 • imię, nazwisko,
 • dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia (wysyłki produktu, wystawienia faktury)
 • adres e-mail,
 • numer telefonu
 • numer NIP w przypadku zakupów firmowych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu swarzedzkiemeble.pl. Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia, utworzenie konta w serwisie swarzedzkiemeble.pl oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu swarzedzkiemeble.pl, korzystanie z niektórych promocji czy rabatów (Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu swarzedzkiemeble.pl.

Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia procesu sprzedażowego, wysyłkowego i fiskalnego, odbiorcą danych osobowych będą dostawcy towarów dla Administratora, firmy spedycyjne, obsługa kasowo-księgowa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat lub do czasu ustania potrzeby realizacji obsługi po sprzedażowej.

Dodatkowo możemy gromadzić Twoje dane:

 • gdy skontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie w celu realizacji zamówienia i umowy sprzedaży. Do obsługi poczty mailowej korzystamy z usług firmy Nazwa.pl
 • w przypadku subskrypcji naszego newsletter konieczne jest podanie wyłącznie adresu e-mail
 • w przypadku zbierania informacji po to, by zliczać statystyki dotyczące swojej strony albo móc w ten sposób wyświetlić użytkownikom reklamy na Facebooku lub Google
 • w przypadku zbierania plików cookie do analizy ruchu (Google Analytics ) w celu oceny użyteczności strony oraz poprawie jej funkcjonowania, aby klient mógł korzystać z jej zawartości bez problemów.
 1. Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Swarzędzkie Meble Konrad Uzarski, ul. Miodowa 24, 05-800 Pruszków., tel.22 758 13 07, mail sklep@swarzedzkiemeble.pl

 1. Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zapytania, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych.

Twoje dane osobowe w żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.

Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.

W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane w szczególności:

 • wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.
 • firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 • producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.
 1. Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w naszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa.

Zgodnie z art. 15-22 RODO każdemu użytkownikowi przysługuje:

 • Prawo do dostępu do danych (art.15 RODO) - czyli każda osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od Administratora informacji czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli tak to ma prawo do uzyskania do nich dostępu
 • Prawo do sprostowania danych (art.16 RODO) - czyli każdy ma prawo żądać od Administratora sprostowania swoich danych osobowych które są nie prawidłowe
 • Prawo do usunięcia danych/bycia zapomnianym (art. 17 RODO) - czyli osoba, której dane dotyczą ma prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedną z poniższych okoliczności
  • dane nie są już potrzebne do celów w jakich były zebrane lub przetwarzane
  • osoba cofnęła zgodę na ich przetwarzanie
  • osoba wnosi sprzeciw na mocy art.21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO) - czyli osoba, której dane dotyczą ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności
  • kiedy dane są nie prawidłowe – na czas do ich poprawy
  • osoba wniosła sprzeciw i do czasu jego potwierdzenia czy prawnie uzasadnione potrzeby po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
  • przetwarzanie jest nie zgodne z prawem, a osoba, której dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wolności
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu
  • jeżeli dane są wykorzystywane na potrzeby marketingu bezpośredniego każdy ma prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec tych działań w zakresie mu odpowiednim
  • każdy użytkownik może wymagać realizowania swoich praw poprzez wysłanie stosownego żądania na adres biuro@swarzedzkiemeble.pl. Informujemy, że w celu poprawy identyfikacji żądanie winno być wysyłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Żądanie można również wysłać drogą poczty tradycyjnej, listem poleconym na adres Swarzędzkie Meble, ul. Miodowa 24, 05-800 Pruszków
 1. Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Twoje dane osobowe udostępniane przez Ciebie w częściach Sklepu, pozwalających na interakcję z użytkownikiem (np. fora, opinie o produktach) są widoczne jawnie dla wszystkich czytających te strony Sklepu. Nie mamy żadnej możliwości filtrowania ich i zabezpieczania przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmioty trzecie. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

 1. Zabezpieczenia

Nasze sklepy zaopatrzone są w środki bezpieczeństwa posiada odpowiednią dokumentację oraz procedury w tym zakresie. Wśród nich najważniejsze są:

 • zgodnie z art. 29 RODO, do danych mają dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby zajmujące się obsługą serwisową po uprzednim udzieleniu pełnomocnictwa
 • zgodnie z art. 28 RODO, Administrator, który powierza innym usługodawcom świadczenie zleconych prac wymaga od nich stosowania wysokich standardów bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie prawo do kontroli ich przestrzegania
 • Administrator stosując się do wymogów bezpieczeństwa w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych stosuje wysoki stopień zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji przy pomocy protokołu SSL
 • informujemy, że mimo dołożenia wszelkich starań przez Administratora, sieć Internet ze względu na swój publiczny charakter może wiązać się z pewnymi zagrożeniami, na które Administrator może nie mieć wpływu mimo dołożenia należytej staranności
 1. Newsletter

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mailowych, osobom, które wyraziły na to odrębną zgodę. E-mailing może zawierać zarówno informacje, bezpośrednio dotyczące działalności naszego Sklepu (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane (np. życzenia). Może też zawierać treść przygotowaną przez naszych Partnerów biznesowych.

Pragniemy podkreślić, iż dokładamy wszelkich starań, aby e-mailing nie był dla naszych klientów uciążliwy, ograniczamy jego objętość i wysyłamy go tylko gdy to konieczne. Każda taka przesyłka zawiera także specjalny link, umożliwiający rezygnację z dalszego ich otrzymywania bez potrzeby likwidacji zarejestrowanego w Sklepie konta.

Część Sklepu, odpowiedzialna za rejestrację subskrypcji newsletter i wyrejestrowywanie z niej, jest odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie było możliwości nieuprawnionego jej wykorzystania (zapisania/wypisania osoby, która tego nie chce). Każdą taką operację trzeba potwierdzić poprzez uruchomienie przesłanego e-mailem specjalnie zabezpieczonego linku. Dokładamy wszelkich starań, aby nie było możliwości użycia skryptu w innym celu niż to zostało zamierzone.

 1. Ciasteczka (cookie)

Sklep korzysta również z plików cookie celem zbierania innych, nieosobowych danych. Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz nasz Sklep. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Sklepu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

W ramach naszego Sklepu pliki cookie są wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia usług;
 2. dostosowania zawartości naszego Sklepu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Sklep, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4. prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności naszego Sklepu.

W ramach naszego Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie:

 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
 2. stałe - są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel w ramach naszego Sklepu stosujemy następujące rodzaje plików cookie:

 1. wymagane pliki cookie – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Sklepie i korzystania z wszystkich funkcji naszego Sklepu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookie nie jest wymagana;
 2. pliki cookie wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z naszego Sklepu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Sklepu;
 3. pliki cookie funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
 4. pliki cookie reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;
 5. pliki cookie statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących naszego Sklepu.
 6. pliki cookie podmiotów trzecich – Google Analytics w celu oceny użyteczności strony oraz poprawienia jej funkcjonowania. (Więcej można się dowiedzieć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html. Zarówno sklep, jak również Google nie będą łączyć ani próbować łączyć adresu IP z danymi użytkownika komputera. Nie będziemy łączyć danych zebranych w ramach naszego sklepu z żadnymi danymi osobowymi z innych źródeł, o ile wspomniane wyżej informacje nie zostaną jawnie zamieszczone przez ich właściciela. Sklep nigdy nie użyje takich narzędzi, oraz nie pozwoli na to osobom trzecim, w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających witrynę).

UWAGA - WAŻNE

Możesz zawsze w każdej chwili, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookie mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookie w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików. Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszego Sklepu.

Więcej informacji na temat plików cookie możesz znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

 1. Odpowiedzialność właściciela sklepu

Nie bierzemy odpowiedzialności za reklamy serwisów i usług, oferowanych przez podmioty trzecie umieszczane w naszym Sklepie. Przykładamy dużą wagę do ich wiarygodności, ale nie zwalnia to od uważnego ich czytania i ostrożnego korzystania z nich.

Treści i opinie, wyrażane w Sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami.

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 1. Zmiany w polityce prywatności

Oferta Sklepu może z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości nasz Sklep może wprowadzać modyfikacje w naszej Polityce prywatności. Korzystanie ze Sklepu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację. O wszelkich zmianach w Polityce prywatności Administrator będzie informował wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

Odstąpienie od umowy


W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki jako Konsument* możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, skontaktuj się z nami i poinformuj nas o swojej decyzji. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, adres do zwrotu - adres podawany jest po otrzymaniu informacji o chęci zwrotu towaru.

W przypadku zwrotów pilnych, po uprzednim zgłoszeniu chęci zwrotu, najlepiej dokonać na adres, z którego przesyłka dotarła (adres zawarty na etykiecie paczki).
Konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami.
Jeżeli Konsument zmniejszy wartość rzeczy, sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami.
Jeśli nie jesteś Konsumentem, prawo zwrotu nie przysługuje.


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb, wykonywana na zamówienie (produkty sprowadzane/produkowane na zamówienie wymagają wpłaty zaliczki – wysokość zaliczki jest zawsze podawana przez pracownika sklepu);
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku mebli, które produkowane są pod zamówienie, nie są magazynowane.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

UWAGA: mail z załączonym plikiem anulacji zamówienia, musi być wysłany z adresu, który widnieje w zamówieniu!

Plik odstąpienia do pobrania:

http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216

proszę wypełnić i załączyć w wiadomości mail w formie pdf.

Odstąpienie należy wysłać wyłącznie na adres: sklep@swarzedzkiemeble.pl


*Konsument - w prawie polskim za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jest to definicja zamieszczona w art. 221 Kodeksu cywilnego.